Poviedky / Juraj Paškuliak - Paškuliak Juraj, , 2010.
ISBN 8-80-970436-2-9
literatúra slovenská - literatúra regionálna - poviedky
vožná K102480 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ