Gorily v podsvetí. Mafia.sk / Gustáv Murín - Marenčin PT, Bratislava, 2012.
ISBN 8-80-8114-135-5
literatúra slovenská - literatúra faktu - mafia slovenská
vožná K102510 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ