Džínsový denník / Zuzka Šulajová - Slovenský spisovatež, Bratislava, 2012.
ISBN 8-80-220-1649-0
literatúra slovenská - romány dievčenské
vožná K102522 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ