Kvarteto / Slávka Koleničová - Ikar, Bratislava, 2012.
ISBN 8-80-551-3035-4
literatúra slovenská - romány ženské - príbehy rodinné
vožná K102532 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ