Bratislava - Londýn - San Francisco / Franka Fabian - Tatran, Bratislava, 2012.
Edícia Slovenská tvorba
ISBN 8-80-222-0613-6
literatúra slovenská - romány ženské - vzahy priatežské
vožná K102536 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ