Prachy pani Schwarzovej / Karin Krausová - Evitapress, Bratislava, 2012.
ISBN 8-80-89452-49-1
literatúra slovenská - romány ženské - bohatstvo - chudoba
K102540 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ