Dejiny umenia : Praveké umenie / Michail V. Alpatov , Anna Škorupová prel. - Tatran, Bratislava, 1981.
7.03 - dejiny umenia - umenie praveké - pravek - Ázia - Egypt - Kréta - antika - antika grécka - Grécko - Rím
vožná K102544 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ