Povinnosť k radosti / Ján Šimonovič , Miroslav Cipár ilustr. - Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1989.
ISBN 80-220-0045-0
literatúra slovenská - poézia slovenská - básne o matke - básne o otcoch
voľná K80748 D
voľná K80749 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ