Sen, jama vo mne / Ján Šimonovič , Stanislav Dusík ilustr. - Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1971.
Edícia Kruh milovníkov poézie
literatúra slovenská - poézia slovenská - poézia ľúbostná
voľná K31827 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ