Ozveny dní a nocí / Daniel Šovc - Tranoscius, Liptovsk˜ Mikul ¨, 1997.
Edícia Rázusova knižnica
ISBN 80-7140-121-8
literatúra slovenská - poézia slovenská
vožná K89969 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ