Škovránčia pieseň / Pavol Štefánik , Ján Lebiš ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1958.
Edícia Edícia mladých autorov
literatúra slovenská - poézia slovenská
voľná K8427 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ