Rastlinná výroba : Časť špeciálna / Ján Krištín , Alena Čapková prel. - Príroda, Bratislava, 1975.
633 - výroba - výroba rastlinná - rastliny plané - obilniny - strukoviny - olejniny - tabak - krmoviny - rastliny liečivé - ovocinárstvo - šľachtenie rastlín
voľná K42765 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ