Jak žít s psychózou? / Kamil Kalina - Avicenum, Praha, 1987.
Edícia Rady nemocným
616.895 - psychiatria - psychóza - strach - liečenie - recidíva - poruchy psychické
vožná K77899 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ