Psychiatrie praktického lékaře / Psychiatri zahl. - Státní zdravotnické nakladatelství, Praha, 1961.
616.89 - psychiatria - história - poruchy psychické - poruchy duševné - diagnostika - halucinácie - poruchy vedomia - depresia - psychopatia - liečenie - psychoterapia - pomoc prvá - prevencia - hygiena duševná - psychoprofylaxia - posudky - nepríčetnosť - rehabilitácia - liečebne psychiatrické - vyšetrenia - sústava nervová - psychóza - schizofrénia - hystéria - psychiatria detská
voľná K82309 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ