Výbuch v Bani Handlová / Marián Krčík - OFSETKA, Prievidza, 2012.
ISBN 8-80-969740-4-7
622.8 - baníctvo - Baňa Handlová - Handlová - literatúra - literatúra regionálna - prievaly - výbuchy - uhlie - ložiská - ložiská uhoľné - obete - obete banské - nešťastia - nešťastia banské - Hornonitrianske bane - príbehy - príbehy skutočné
Výňatok z knihy Výbuch 100+1 požiarov a výbuchov v bani
voľná K102547 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ