Výbuch : 100+1 požiarov a výbuchov v bani / Marián Krčík - OFSETKA, Prievidza, 2012.
ISBN 8-80-969740-4-7
622.8 - baníctvo - Baňa Handlová - uhlie - prievaly - výbuchy - ložiská - ložiská uhoľné - Handlová - literatúra - literatúra regionálna - obete - obete banské - nešťastia - nešťastia banské - príbehy skutočné - Hornonitrianske bane
voľná K102549 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ