Atlas chorôb a škodcov ovocných drevín a viniča / Vladimír Zacha , Gašpar Vanek , Jiřina Nováková - Príroda, Bratislava, 1989.
ISBN 80-07-00044-5
632 - ochrana - ochrana rastlín - ochrana drevín ovocných - vinič - dreviny - dreviny ovocné - atlasy - choroby - choroby drevín ovocných - škodcovia - škodcovia rastlín
vožná K80069 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ