Hnojenie / Zlatica Vaneková , Gašpar Vanek - Príroda, Bratislava, 1983.
631.8 - hnojivá - hnojenie - rastliny plané - pôda - rozbor - rozbor pôdy - kompost - hnojivá priemyselné - hnojivá organické - zelenina - dreviny - dreviny okrasné - rastliny okrasné - choroby - choroby rastlín - výživa - výživa rastlín
voľná K68659 D
voľná K68660 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ