Potomkovia / Dan Wells , Otto Havrila prel. - Ikar, Bratislava, 2012.
ISBN 8-80-551-2954-9
literatúra americká - romány sci-fi - vírusy - trilery - ohrozenie života
vožná K102555 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ