Estetika odievania : pre stredné odborné učilištia a stredné odborné školy / Milena Lamarová , Ludmila Kybalová - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1988.
687 - estetika - estetika odievania - odevy - móda - dejiny - dejiny módy - dejiny odievania - klobúky - kultúra - kultúra odievania - textílie
vožná K102568 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ