Veřejnost a duševně nemocný / Alojz Janík - Avicenum, Praha, 1987.
616.85 - choroby duševné - démonológia - poruchy duševné - démoni - šialenci - psychiatria - adaptácia sociálna - agresivita - blúznenie - deviácia - deviácie sexuálne - eutanázia - exorcizmus - fantázia - fóbie - homosexualita - inkvizícia - kliatba - kriminalita - kríza - mágia - masturbácia - muzikoterapia - onánia - hystéria - posadnutosť - prekliatie - prostitúcia - psychóza davová - retardácia mentálna - sadizmus - urieknutie - závislosti - zdravie duševné - zjavenia - zločiny sexuálne - voda živá - životospráva - život posmrtný - verejnosť - bytosti nadprirodzené - čarodejníctvo - neurológia - javy nadprirodzené
voľná K77020 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ