Mozog vo svetle biochémie / Ivan Pecháň - Obzor, Bratislava, 1976.
Edícia Malá moderná encyklopédia
616.83 - mozog - glukóza - nervy - hypoglykémia - neuróny - aminokyseliny - bielkoviny - choroby duševné - psychofarmaká - poruchy psychické - biochémia
vožná K45549 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ