Poľnohospodárska biológia : pre poľnohospodárske technické školy / Oľga Štepanovičová prel., Poľnohospodársk zahl. - Slovenské vydavateľstvo pôdohospodárskej lite, Bratislava, 1960.
učebnice stredoškolské - biológia - botanika - biológia poľnohospodárska - rastliny plané - anatómia rastlín - bunka - morfológia rastlín - fyziológia rastlín - asimilácia - biokatalyzátory - rozmnožovanie rastlín - dedičnosť - ekológia rastlín - botanika systematická - vírusy - baktérie - zoológia - zoológia poľnohospodárska - živočíchy - zoológia systematická - vznik života - pôvod človeka - vývoj človeka - ochrana prírody - 57
voľná K10130 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ