Revmatické nemoci-co o nich víme a jak s nimi žít / Karel Trnavský - Grada Avicenum, Praha, 1994.
ISBN 80-7169-051-1
616.72 - reuma - choroby reumatické - kĺby - zápaly kĺbov - artritída - tehotenstvo - život sexuálny - infekcie - osteoartróza - starnutie - cvičenia - bolesti - liečenie - bolesti chrbtice - Bechterevova choroba(chrbtica) - osteoporóza - prevencia - prognózy - dna - analgetiká - kortikoidy - antireumatiká - medicína alternatívna - homeopatia - borelióza
voľná K88698 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ