Základy proktologie / Josef Novák - Avicenum, Praha, 1985.
616.35 - proktológia - konečník - hemoroidy - zápcha - rakovina konečníka - chemoterapia - fyziológia konečníka - zápaly - poranenia konečníka - kolonoskopia
vožná K71869 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ