Dermatologie : Obrazové repetitorium / Petr Arenberger , Pavel Barták - Victoria Publisching, Praha, 1995.
ISBN 80-8586-75-0
616.5 - choroby kožné - dermatológia - liečenie - prílohy obrazové
voľná K90005 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ