Les a pole / K.P. Mitriuškin , Je.S. Pavlovskij , Vladimír Čaboun prel. - Príroda, Bratislava, 1985.
630 - lesníctvo - hospodárstvo - hospodárstvo lesné - les - lesy - biosféra - dreviny - dreviny lesné - výroba - výroba živočíšna
voľná K73308 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ