Poranění míchy / Vladimír Beneš - Avicenum, Praha, 1987.
miecha - poranenia miechy - diagnostika - vyšetrenia - diagnostika rádiologická - pomoc prvá - operácie - liečenie - reflexy - zmeny psychické - rehabilitácia - úmrtnosť - starostlivosť o chorých - 616.711
voľná K77898 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ