O kosmických dnech a nocích / Milan Codr - Práce, Praha, 1987.
629.78 - kozmonautika - lety - lety kozmické - lety medziplanetárne - lety vesmírne - rakety - rakety kozmické - kozmonauti - kozmonauti ruskí
vypožičaná K77960 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ