Velké cesty vesmírem / Pavel Toufar - Panorama, Praha, 1989.
629.78 - kozmonautika - lety - lety kozmické - lety medziplanetárne - lety vesmírne - kozmonauti - vesmír - družice umelé - rakety - rakety kozmické
voľná K81039 D
voľná K81040 MC

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ