Aerosóly v liečbe chorôb dýchacích orgánov / Dušan Skokňa - Osveta, Martin, 1980.
Edícia Edícia pre postgraduálne štúdium lekárov
616.2 - cesty dýchacie - choroby dýchacích ciest - aerosoly - inhalátory - elektroinhalácia - liečba inhalačná - dýchanie - kortikosteroidy - astma - mykózy pľúcne - pneumónia - TBC
voľná K59985 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ