Veľký obrázkový slovník slovensko-anglicko-nemecký / Richard Scarry - Mladé letá, Bratislava, 1991.
ISBN 80-06-00188-X
801 - slovníky - slovníky obrázkové - slovníky viacjazyčné - jazyk nemecký - jazyk anglický
voľná K85899 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ