Neurológia : repetitórium neurofyziológie, syndromológia, neurologická propedeutika / Daniel Bartko - Osveta, Martin, 1985.
Edícia Učebnice pre lekárske fakulty
616.85 - neurológia - neurofyziológia - neuróny - synapsy - svaly - platnička motorická - bolesti - syndromológia - atrofia svalu - kŕče - tiky - citlivosť - záchvaty - závraty - sústava pohybová - obrna - poruchy rečové - poruchy chôdze - vedomie - poruchy vedomia - propedeutika - propedeutika neurologická - punkcia lumbálna - rádiografia - röntgenológia - pneumoencefalografia - angiografia mozgová - tomografia - rezonancia magnetická - termografia - elektroencefalografia - neurofarmakológia - farmakokinetika - antibiotiká - steroidy - diuretiká - chemoterapeutiká - cytostatiká - psychofarmaká - neurorehabilitácie - rehabilitácia - relaxácia - masáže - elektroliečba - galvanizácia - starostlivosť sociálna - úrazy mozgu - obrna mozgová detská - skleróza - skleróza multiplex - meningokoky - Parkinsonova choroba - Alzheimerova choroba - epilepsia - bolesti hlavy - úrazy miechy - otravy - neurózy - neurózy detské - zdravie duševné
voľná K72854 D
voľná K72855 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ