Akutní žilní trombóza a embolie plicní / Ivo Přerovský , Jiří Widimský - Avicenum, Praha, 1979.
616.13 - žily - trombóza žíl - nádory malígne - skupiny krvné - ultrazvuk - termografia - liečba - prevencia - embólia - embólia pľúcna - cvičenia telesné - hypertenzia - hypertenzia pľúcna - respirácia - elektrokardiografia - röntgenológia - infarkt pľúcny - demografia
voľná K58660 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ