Ateroskleróza : Tuky-život či naša záhuba? Dá sa pred ňou chrániť? / Jozef Kollár - Ústav experimentálnej medicíny LF UPJŠ, Ko¨ice, 1993.
ISBN 80-967239-2-8
616.13 - ateroskleróza - hypertenzia - fajčenie - cukrovka - choroby ischemické - kyseliny mastné - tuky - cukry - sacharidy - vlákniny - srdce - cholesterol - vegetariánstvo - olej rybí - nádory malígne - obezita - káva - alkohol - vitamíny - sladidlá umelé - výživa zdravá - diéty
voľná K89453 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ