Srdcový sval : Fyziológia, patofyziológia, farmakológia a klinika / Ján Gvozdják , Anna Gvozdjáková - Osveta, Martin, 1980.
Edícia Edícia pre postgraduálne štúdium lekárov
616.1 - srdce - choroby ischemické - systém kardiovaskulárny - terapia - angina pectoris - infarkt - choroby srdca - nádory - nádory malígne - nádory benígne - sedatíva - toxoplazmóza - toxíny - trombóza žíl - vápnik - prevencia - kardiológia - fyziológia - patofyziológia - farmakológia - nádory srdca
voľná K60327 D
voľná K60328 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ