Učebnica vodiča osobného a žahkého nákladného automobilu / Bedřich Jech - Slovenské vydavatežstvo technickej literatúry, Bratislava, 1967.
656.1 - príručky - príručky pre motoristov - technika - technika jazdy - predpisy - predpisy dopravné - učebnice
vožná K24416 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ