Jazdime bezpečne / Alexander Ikrinský - Alfa, Bratislava, 1979.
656.1 - jazda - jazda bezpečná - pravidlá - pravidlá cestnej premávky - šmyk(vozidla) - príručky - príručky praktické - príručky pre motoristov - autá - automobily - technika - technika jazdy
vožná K56255 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ