Poruchy srdcového rytmu v detskom veku / Margita Schwalbová - Vydavatežstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 1965.
616-053.2 - pediatria - choroby detské - srdce - choroby srdca - arytmia - choroby srdca u detí - systém kardiovaskulárny - záznamy EKG - elektrokardiografia
vožná K82315 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ