Príručka pre automobilistov / Oldřich Beneš - Slovenské vydavatežstvo technickej literatúry, Bratislava, 1959.
656.1 - príručky - príručky praktické - príručky pre motoristov - technika - technika jazdy - pravidlá - pravidlá cestnej premávky - údržba - údržba automobilu
vožná K8835 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ