Preklady / Viliam Turčány - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1980.
Edícia Básnický preklad
literatúra svetová - poézia - preklady - Ovidius,Naso Publius(43 pr.n.l.-18 n.l.)rímsky básnik - Dante, Alighieri (1265-1321) - Petrarca, Francesco - Michelangelo Buonarroti / 1475-1564/
vožná K59834 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ