V čase kvetov : Výber z poézie / Julian Tuwim , Vojtech Mihálik prel. - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1955.
Edícia Svetová poézia
literatúra požská - poézia požská
vožná K7993 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ