Pečujeme o nervově nemocné dítě : Příručka pro rodiče a nelekářskou veřejnost / Miloš Lehovský - Avicenum, Praha, 1989.
616-053.2 - starostlivosť o dieťa - choroby detské - mozog - postihnutí zdravotne - poškodenie mozgu - poruchy hybnosti - starostlivosť o choré deti - výchova - dedičnosť - epilepsia - úrazy mozgu - nádory mozgové - choroby nervové
voľná K81308 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ