Pokroky v pediatrii / J. Houštěk , J. Lhoták , A. Syrovátka - Avicenum, Praha, 1975.
616-053.2 - pediatria - lekárstvo detské - antibiotiká - infekcie - chyby vrodené srdcové - epidemiológia - úrazy detské - choroby dýchacích ciest
vožná K43825 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ