Motory traktorov a automobilov / Zdeněk Novák , Otakar Šupitar , Jiří Zelinka , Anton Krippel prel., A. Jaloviar prel. - Slovenské vydavatežstvo pôdohospodárskej lite, Bratislava, 1959.
Edícia Učebnice
629.114 - automobily - automobily nákladné - traktory - dejiny - dejiny automobilizmu - história - história automobilizmu - motory - motory spažovacie - čerpadlá - údržba - údržba auta
vožná K10128 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ