Fyziologie a patofyziologie zraku a sluchu / Josef Syka , Luboš Voldřich , František Vrabec - Avicenum, Praha, 1981.
lekárstvo očné - zrak - sluch - fyziológia zmyslov - morfológia oka - krátkozrakosť - ďalekozrakosť - astigmatizmus - zákal zelený(glaukóm) - sietnica - morfológia ucha - choroby ušné - 617.7 - choroby očné - protézy zrakové - protézy sluchové
voľná K62302 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ