Pretekové automobily / Juraj Porázik , Ján Oravec - Alfa, Bratislava, 1989.
ISBN 80-05-00088-X
629.113 - automobily - automobily historické - preteky - preteky automobilové - dejiny - dejiny automobilizmu
vožná K81022 MC
vožná K81024 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ