Agrikultúra : Zborník Slovenského požnohospodárskeho múzea v Nitre / Agrikultúr zahl. - Príroda, Bratislava, 1981.
631 - zborníky - požnohospodárstvo - dejiny - dejiny požnohospodárstva - chov - chov zvierat - zvieratá - zvieratá hospodárske - dejiny školstva - pôda - pôda požnohospodárska - recenzie
vožná K102622 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ