Zdravotná starostlivosť v drobnochove / Pavol Krajči - Príroda, Bratislava, 1989.
ISBN 80-07-00031-3
636 - drobnochov - starostlivosť - starostlivost o zvieratá - starostlivosť zdravotná - výroba - výroba živočíšna - ošetrovanie - ošetrovanie zvierat - choroby - choroby zvierat - chov - chov zvierat - chov hydiny - zvieratá hospodárske
voľná K80934 D
voľná K102630 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ