Srdce ťa varuje / Vladimír Haviar - Osveta, Martin, 1962.
616.1 - srdce - systém kardiovaskulárny - sústava nervová - vitamíny - látky minerálne - záťaž fyzická - stres - infekcie - artérioskleróza - skleróza - angina pectoris - nitroglycerín - káva - alkohol - operácie srdca - fajčenie - infarkt - trombóza žíl - smrť
voľná K102633 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ